Lelaki biar berjanggut

Direkodkan oleh At-Turmizi [31], bahawa Uthman pernah menceritakan keadaan Wudhuk Nabi;

Maksudnya,
Bahawa Nabi memasukkan jari-jarinya dalam janggutnya ketika dia berwudhuk.

Komentar Dr. MAZA,
 
Seeloknya lelaki hendaklah mempunyai janggut. Ulama berbeza pendapat dalam hukum janggut ini.

Ulama Hadis mengharamkan perbuatan mencukur janggut. Sebahagian ulama yang lain pula memberikan hukum ‘Makruh’. Walaubagaimanapun, terdapat rekod dari Aisyah, bahawa beliau berkata :

Maksudnya,
Maha suci Allah yang telah menghiasi orang lelaki dengan janggut.